Saturday, March 22, 2014

Nghĩ về bộ môn Lịch Sử

Hồi xưa, lúc học lịch sử phong kiến VN, mình có cảm giác màu xanh, tất cả mọi diễn tiến đều gắn với màu xanh, và vì thế rất thích học và tìm hiểu... Đến giờ, nếu ai hỏi mình về lịch sử phong kiến VN, mình sẵn sàng chia sẻ mọi điều, kể cả những điều không có trong SGK như Núi Đá Bia ở Phú Yên, Sông Lộ ở Tuy An, hay trận chiến của quân Tây Sơn ở vịnh Xuân Đài trên mảnh đất Sông Cầu quê hương mình...

Lúc học lịch sử VN cận và hiện đại, cảm giác của mình là màu đen, với những chi tiết lộn xộn về Đảng, về Cách mạng, về năm tháng... Lịch sử thế giới thì còn ít ỏi hơn với các nước XHCN anh em... Giờ thì, thề có Chúa, ai mà hỏi mình về lịch sử Đảng hay Cách mạng là mình muốn chuyển đề tài ngay.

Đó là cảm giác thật của mình, và mình không hiểu tại sao nữa...

----
Đây là bài viết bày tỏ cảm xúc sau khi đọc bài này: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/xin-dung-bat-chung-em-hoc-thuoc-long-2967002.html