Saturday, August 2, 2014

Quyết đoán hơn?

Ta nghĩ về sự quyết đoán, thực ra thì ta chỉ nghĩ thôi chứ ta vẫn chưa làm được.

Tại sao có những người có thể rất quyết đoán? Họ quyết đoán từ trong lời nói, hành động và cả ý chí. Chỉ cần gặp mặt, chưa chứng kiến họ ra quyết định lần nào, nhưng đôi khi ta cảm nhận được ý chí quyết đoán của họ.Đâu là điểm cần có?

Ta chợt ngẫm nghĩ, đôi khi chỉ đơn giản là những sự thay đổi rất nhỏ: Người ta dùng từ "sẽ" thay cho từ "nên", và dùng từ "phải" thay cho từ "sẽ".

Nếu ta cần nói một câu kiểu như "chúng ta nên làm thế này vào lần tiếp theo", câu này cho ta cảm giác điều đó đúng chỉ 60% mà thôi. Thay vào đó là câu "chúng ta sẽ làm thế này vào lần tiếp theo", câu này sẽ tạo cho người nghe cảm giác điều đó đúng 90%, và rằng tất cả mọi người đều nên làm thế.

Cấp độ tiếp theo đó là từ "phải" với mức độ chắc chắn đến 100%, và gần như khiến mọi người quyết tâm làm điều đó.

Đừng nghĩ rằng các dùng từ này sẽ khiến chúng ta chịu trách nhiệm nếu có sai sót. Vì 2 lẽ:

Thứ nhất, chúng ta phải thất bại mới học được bài học kinh nghiệm, mãi chui rúc trong nỗi sợ thất bại chỉ khiến chúng ta gặp thất bại ê chề hơn.

Thứ 2, bản thân chữ "nên", "sẽ" hay "phải" đều không khiến việc làm sai hay đúng, mà chính là điều chúng ta muốn làm đó nó đúng hay sai. Mình đưa ra, mình làm và mình chịu trách nhiệm trên cái điều mình đưa ra, chứ không phải chịu trách nhiệm trên từ "phải" hay là "sẽ". Đừng có đánh lận con đen.

Còn có phương pháp nào nữa nhỉ?