Wednesday, January 12, 2011

Trở lại cuộc sống thường nhật...

Sáng nay thức dậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn... Vậy là chuyển sang giai đoạn tạm yên tâm với cái luận văn, giờ thì chờ thông báo ngày gặp thầy phản biện, và ngày bảo vệ luận văn...

Hôm nay, tự mình thưởng cho mình một lần nghe Quick&Snow show... Cũng đã lâu mình bỏ quên chương trình, cắm đầu cắm cổ chạy lo cho cái luận văn. Giờ thì thả hồn theo mây gió mà mơ mộng về một tương lai xa xa... Con người ta chưa một lần hết mơ mộng, vẫn chưa học được bài học "nghĩ về tương lai, không phải là mơ mộng về tương lai, và tính đường tính nước đi trong tương lai... Haizzz...

Hôm nay, mình sẽ lại đi làm, quay lại cuộc sống thường nhật, với việc làm và ngày 30Km trên chiếc xe đạp. Mệt nhưng vui... Niềm vui vì ta đi xe đạp, và thả hồn lên trời, mặc dù mấy lần xém bị xe tông...

Thôi, chấm dứt đề tài lang thang ở đây... hihi...

No comments:

Post a Comment