Saturday, June 8, 2013

Một ngày cảm giác không tốt

Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt lắm. Một phần bởi vì đau đầu quá, khiến cho ta hôm nay phải xin về sớm...

Có một nguyên tắc bất khả xâm phạm của ta, đó là vào lúc người không được khỏe, thì không được phép đưa ra các quyết định. Nhưng khổ nỗi, hôm nay lại phải làm nhiều và suy nghĩ nhiều quá... Đời... Khi nào mình rảnh thì "tổ quốc không cần mình", còn khi nào "tổ quốc cần mình" thì cứ y như rằng mình không đủ sức khỏe để đáp ứng... Haizzz

Nhưng giờ, hãy dành một chút thời gian để nghĩ về cái cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà ta gặp rất nhiều trong đời sống. Ta không hẳn là gọi được một cái tên, ta chỉ đơn giản là biết đến sự tồn tại của nó trong ta, và ta muốn loại nó đi, nhưng chưa bao giờ làm được... Cái cảm giác tự cao rằng ta có thể làm được mọi việc, và rằng mọi thứ mà ta không control trực tiếp thì sẽ tuột dốc không phanh... Nó thậm chí còn lớn hơn nữa, khi thấy người khác làm một cái gì đó, ta lập tức nghĩ rằng "cứ như thế đi, rồi sẽ thất bại thôi".

Làm sao loại bỏ cái cảm giác đó đây?

No comments:

Post a Comment