Monday, June 10, 2013

Nhớ cảm giác của ngày xưa...

Có một nơi trong góc tâm hồn, được gọi là kỷ niệm...

Có một góc trong kỷ niệm, được gọi là tuổi thần tiên...

Có một góc trong tuổi thần tiên, được gọi là tiếng ve mùa hè, tiếng sáo diều miên man, và thấp thoáng cảm xúc yêu thương đầu tiên ngọt ngào...

Vô tình nghe bài Ngày xưa ơi...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-xua-oi-tik-tik-tak.LL7ihUr15o.html

No comments:

Post a Comment