Thursday, November 18, 2010

Cuộc đời...

Mới nói chuyện với một người bạn... Nó đang tuyệt vọng, tội nghiệp nó... Kết thúc 4 năm đại học, cuộc đời đưa đẩy nó đến công việc làm sale... Chẳng liên quan gì, thậm chí còn ngược lại, vì nó phải cố gắng thuyết phục một sản phẩm là tốt, trong khi thực tế nó biết là ko phải vậy... Nhìn về quá khứ: Bùn... Nhìn tới tương lai: Mờ mịt...

Cuộc đời mà... Đôi lúc chúng ta cần phải làm điều mà chúng ta không muốn. Cái chính là chúng ta không làm băng hoại đạo đức của mình... Và chúng ta vẫn phải làm cái điều mà ta không thích đó, để tích luỹ kinh nghiệm và biết đâu những kiến thức đó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta...

Cái chính là bây giờ mình phải làm tốt những chuyện hiện tại, cũng giống như chúng ta phải mài gươm sẵn sàng, để khi quân địch tới, chúng ta sẽ chiến thắng. Nói một cách văn vẻ hơn, thì cơ hội như một con ngựa hồng bay qua cửa sổ, và bạn không thể nào tóm được nó nếu không chuẩn bị sẵn sàng...

Đúng. Hiện tại luôn khiến mình đau đầu. Quá khứ luôn khiến mình phải hối tiếc. Chỉ có tương lai là có hi vọng...

No comments:

Post a Comment