Friday, February 3, 2012

Và ta được đảm nhận cương vị mới

Hôm nay là ngày ta chính thức nhận cương vị mới, cương vị đầu tiên thoát khỏi kiếp lập trình, Project Lead ở tại công ty GNT. Thực ra thì nó cũng không có gì lớn lắm, cũng không phải thoát hoàn toàn khỏi lập trình, chỉ là một chỉ dấu cho sự trưởng thành trong công việc của ta mà thôi... Để biết rằng ta đang đi lên... Đi lên từ từ...Thế nhưng, trong thời điểm này, ta lại bị cảm nhẹ. Mà không biết có phải cảm không nữa, bị đau họng, buổi chiều tối thì sốt và nhức đầu... Bác sĩ bảo rằng ta bị viêm đường hô hấp trên. Tin vào bác sĩ vậy, chứ chẳng có con đường nào khác...Hôm nay ta hơi mệt, nên không muốn viết nhiều nữa... Để dành thời gian để ngủ trưa... Nhưng nghe một đoạn nhạc, ta lại muôn viết nhiều hơn... Cảm xúc cứ lai láng và chảy tràn... Như một người suối bất tận... Hôm nay có lẽ ta nên vui, và kiếm một vài người bạn để ăn mừng mới được...Có lẽ nên post bài hát lên...

No comments:

Post a Comment