Thursday, February 21, 2013

Wikipedia và "bài viết chọn lọc"

Tôi đã tham gia Wikipedia Tiếng Việt từ buổi bình minh của nó, đó là vào năm 2005... Tôi còn nhớ rất rõ rằng đó là những ngày đầu tiên mà tôi được biết đến cái máy tính và internet, và việc "lên mạng" là một việc làm rất khó khăn lúc bấy giờ... Thuở ấy, chỉ có ở bưu điện là người ta có thể truy cập internet, bằng cái 1280 nhưng được chia sẻ cho khoảng 5 cái máy tính, đủ biết tốc độ tải của internet lúc đó là như thế nào... Và rồi, một lần tình cờ đọc trên báo Hoa Học Trò có một trang "bách khoa toàn thư mở", tôi cũng tò mò vô coi thử, lúc đó mình cũng chưa biết Wikipedia là cái gì, chỉ biết mở vô đọc rồi đăng ký thành viên giống như việc đã làm với nhiều diễn đàn khác... Đăng ký thành viên xong và tôi "đắp chiếu" cái nick đó luôn...

Mãi tới cuối năm 2006 tôi mới bắt đầu quay lại đọc, và đóng góp nhiều hơn... Cái phong cách "mở" của wikipedia khiến tôi cảm thấy thú vị, tất cả mọi người đều có thể đưa thông tin lên, và nhiều cuộc thảo luận nổ ra về chuyện cái gì sẽ được đưa lên, cái gì không được đưa lên, tất cả để giữ vai trò "trung lập" về thông tin của Wikipedia. Điều hay nhất của nó là có rất nhiều người đóng góp cho Wikipedia, nhưng hầu hết mọi người đều xem đó như là một phần của mình, và rất nhiệt tình đóng góp... Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được nguyên nhân gì khiến người ta "quay cuồng" đóng góp vào Wikipedia như vậy.

Một trong những thứ mà tôi thấy thú vị nhất đó chính là mục "bài viết chọn lọc", ngay trên trang chính. Đó là một bài viết rất đầy đủ thông tin, có rất nhiều người cùng sửa lên đó nhưng nó vẫn là một thể thống nhất, và thông tin hoàn toàn trung lập nếu không muốn nói và "vô cảm với lịch sử". Tuy nhiên, giờ thì tôi không nói về chuyện tôi thích "bài viết chọn lọc" như thế nào, mà tôi chỉ muốn nghĩ về "cái gì khiến cho ngày nào cũng có bài viết chọn lọc?"

Thứ nhất, hầu hết mọi người đều thích đọc những bài viết chọn lọc... Có cầu thì ắt có cung.

Thứ hai, nhiều người đóng góp trên wikipedia thích nhìn "đứa con tinh thần" của mình trở nên hoàn thiện, và cảm thấy tự hào khi nó trở thành "bài viết chọn lọc".

Thứ ba, rất nhiều người cập nhật thông tin và nguồn dẫn như những con kiến tha mồi, và dần dần bài viết trở thành nơi tổng hợp nhiều thông tin nhất.

Không biết còn thiếu lý do gì hay không nhỉ?

No comments:

Post a Comment