Saturday, February 23, 2013

Lòng đầy tâm trạng

Khi người ta mệt mỏi thì thường là do tâm lý mệt mỏi hay là do chính thân thể mình mệt mỏi nhỉ? Ta chẳng biết nữa, nhưng giờ cảm thấy mệt mỏi quá, và không biết làm gì cho qua cơn mệt mỏi đây...

Công việc. Thứ ta phải cố làm để cuối tháng có được đồng lương, sự thăng tiến, phát triển khả năng, và được tôn trọng.

Ngành IT. Đó là đam mê, là một thứ ta đã chọn để theo đuổi, hay chỉ là một thứ hư ảo, chỉ để ta phục vụ cho mục đích có được công việc của mình?

Người ta thường có ít thời gian để lựa chọn một cái gì đó, kể cả việc lựa chọn một thái độ để sống, và để nhìn. Nhưng người ta phải trả cả đời cho những quyết định nhỏ nhặt đó...

Cái gì có trước mặt ta khi ta mở mắt? Đó là cảnh đẹp, đó là con đường, đó là nhà, đó là xe cộ, đó là những con người, đó là những sản phẩm sáng tạo, đó là công việc, đó là tinh thần, đó là trách nhiệm, đó là cuộc sống, đó là những đồng tiền ta kiếm được,... và rất nhiều thứ khác nữa.

Cái gì có trước mặt ta khi ta nhắm mắt lại? Đó là một màu đen, và ta cảm thấy đỡ mỏi mắt hơn khi mở mắt ra...

Ta nghe được cái gì khi ta mở mắt? Đó là tiếng nói của ta, và tiếng ồn ào do công việc của tam nơi làm việc của ta "đem lại".

Ta nghe được cái gì khi nhắm mắt lại? Đó là nhịp tim của ta, đó là những bước chân chuyển động, những tiếng ồn khe khẽ, và những thảo luận của những người xung quanh...

Dường như khi nhắm mắt lại ta cảm thấy bình yên hơn nhiều, giống như mặt nước, khi tĩnh lặng mới thấy được hình ảnh phản chiếu của bầu trời một cách rõ ràng nhất.

No comments:

Post a Comment