Saturday, December 14, 2013

Không muốn chịu phạt à? Vậy hãy cố lên...

Mỗi ngày là một thử thách mới cho ta...

Ta đã xác định mục tiêu của mình rồi? Vậy tại sao ta vẫn không làm được? Cứ như có một sức ì kéo ta dừng lại, đứng yên ở đó...

Ta nhận được một nhiệm vụ mới? Trong phút chốc giật mình, ta nghĩ ta không làm được... Ồ, thật là sai, bởi vì ta chưa thử sao biết ta không làm được? Khinh thường bản thân quá đó!

Ta luôn bị ám ảnh phải giỏi hơn những người khác? Và khi nghe họ nói về một cái gì đó mà ta không biết, ta lại muốn tìm hiểu nó để có thể giỏi hơn người kia... Điều này thật là tốt, nhưng tại sao ta lại phải làm như vậy? Tại sao ta không tiếp tục sống theo cách của mình? Tại sao ta phải quan tâm người khác muốn gì và nghĩ gì? Tại sao ta cần người khác công nhận rằng ta giỏi? Chẳng có cái lý do nào cả... Vậy hãy sống thực với chính mình cái đã.

Tập trung vào mục tiêu chính của ta. Và ta có đủ nghị lực để làm điều đó không? Hãy kiếm cho mình một hình phạt nào đó thật đích đáng, cho việc không đạt được mục tiêu. Có muốn bị phạt nặng không? Không à? Vậy thì cố lên đi, dốc hết sức xem nào... Chưa gì mà đã đầu hàng rồi.

Nào, hãy xem ta sẽ làm được gì cho năm mới nào... Lần này là có hình phạt hẳn hoi nhé.

No comments:

Post a Comment