Saturday, May 11, 2013

Một ngày OT

Hôm nay là một trong những ngày mà ta phải OT tại công ty, như nhiều lần khác, ta thường dành chút thời gian để lang thang và làm một thứ gì đó... Hôm nay thử viết blog chơi...

Chẳng là hiện tại đang rảnh, vì cái PC của ta đang hoạt động hết công xuất để build project và test nó. Bình thường, nếu nó đang build như thế thì nó chạy cực kỳ chậm, ta chẳng thể lang thang lên cái blog của mình, hay đọc tin tức gì gì đó... Nhưng đó là dĩ vãng rồi... Giờ thì ta đang sử dụng máy Mac để online, đọc báo, và viết blog, trong khi cái PC Ubuntu đang hì hục build project. Điểm lợi này chắc nhiều người đã nhận ra, nhưng ta mãi tới hôm nay mới nhận ra, trước giờ nghĩ ta có 2 màn hình trên một máy thì nó sẽ tốt hơn...

No comments:

Post a Comment