Tuesday, April 2, 2013

3 tháng kể từ khi ta xài Macbook

3 tháng tức là tròn một quý đó... Nghe ra thì không có dài lắm thì phải, nhưng sao mình có cảm giác thật là nhiều. Có lẽ vì giờ cuộc sống của mình bị gắn chặt vào cái máy Mac này nhiều hơn. Họp, mang theo... Thảo luận với người khác, cũng mang theo... Lâu lâu nổi hứng đổi chỗ ngồi code, cũng xách nó theo...

3 tháng trước, ta có viết một bài blog liệt kê ra những gì mình đã làm và định làm với cái máy Mac này... Nhưng giờ thì không còn nhớ nữa... Giờ thì cái TODO list của mình chỉ có vẻn vẹn một câu thôi:

1. Lau cái máy Mac.

Haizzzz... Thêm một ngày làm biếng nữa trôi qua...

No comments:

Post a Comment